Instructeurs

<a id="Hesselmann"></a>Hans Hesselmann

Hans Hesselmann

10e dan (rijkserkend instructeur)*

Jacco de Hoog

Jacco de Hoog

2e dan (rijkserkend instructeur)

Tom Djajadiningrat

Tom Djajadiningrat

1e dan (instructeur)

Marco Jansen

Marco Jansen

6e dan (rijskerkend instructeur)

Adriaan Heinen

Adriaan Heinen

1e dan (instructeur)

Michael Lensen

Michael Lensen

Bruin 2 (instructeur)

Jaap van de Ridder

Jaap van de Ridder

3e dan (rijkserkend instructeur)

Berry Provoost

Berry Provoost

Bruin 1 (instructeur)

*Hans Hesselmann is oprichter van de Kenposchool aan het Jansveld en als ervaringsdeskundige en adviseur nog steeds nauw betrokken bij de stichting.