Op vrijdag 12 april a.s. vindt het volgende bandexamen plaats (aanvang 19.30 uur, locatie SKKU). Noteer deze datum alvast in je agenda! Als je denkt hiervoor klaar te zijn, geef dit dan een van de komende lessen aan bij Jaap, Jacco of Marco. Zij zullen beoordelen of je er inderdaad klaar voor bent en samen met jou toewerken naar het examen.

SKKU heeft zo zijn kleine tradities die gekoesterd worden. Bijvoorbeeld op de eerste maandag van de maand. Nadat ter controle het maandelijkse geluidssignaal van het luchtalarm is afgegaan, verschijnt in de ledenapp al spoedig het woord “BIERALARM!” met koeienletters. Een oproep om na de trainingsavond nog even een drankje doen.

Zo ook KenPoker, een avondje samen kaarten. De Weg van de Strategie, nu eens niet tijdens sparren, maar tijdens het kaartspel. Zaterdag 10 februari j.l. was het weer zo ver en werd de onderlinge strijd in alle hevigheid aangegaan.

We sluiten het SKKU Kenpokalenderjaar 2023 af en blikken samen nog even terug op enkele hoogtepunten:

In april was onze school goed vertegenwoordigd op het NK Vormen en Technieken en vielen we ruimschoots in de prijzen. Ook in april was er in onze eigen school het seminar ‘Van Gevaarsbeheersing tot Vecht terug!’, waarin kenpo karate als zelfverweer werd toegepast in levensechte, bedreigende straatsituaties.

In mei was er een bandexamen met 10 deelnemers die allen dit examen met goed gevolg wisten af te leggen.

Een bijzondere gebeurtenis was het survivalweekend in de maand juni en dat plaatsvond op een buiten locatie net onder Maastricht. Samen fysieke en psychologische grenzen verleggen en elkaar op een andere manier leren kennen buiten de dojo. Een zeer geslaagd weekend!

Ook waren we met SKKU goed vertegenwoordigd tijdens de twee centrale bondstrainingen (bruine en zwarte band in september en alle overige banden in oktober), georganiseerd door het overkoepelende orgaan Kenpo Karate Nederland.

In deze terugblik op het afgelopen jaar mogen onze deelname aan het NK Freestyle in november en de twee trainingen met onze buren van Tsuro-do Kan Karate in dezelfde maand niet onbenoemd blijven. Evenals het SKKU bandexamen in december. Zie voor deze drie laatste gebeurtenissen verder de afzonderlijke nieuwsberichten op deze website.

In dit jaar wisten we onze merchandise verder uit te breiden met een hoodie zonder rits en met een eigen sporttas met clublogo.

Al met al een jaar met mooie en gedenkwaardige momenten en activiteiten. Mede dankzij het bestuur, de instructeurs en onze leden van SKKU! Een goed en gezond 2024 gewenst! Tot op de Oliebollentraining woensdag 3 januari…

Strakke gezichten voorafgaand aan het bandexamen van afgelopen woensdag 20 december. Van gezonde spanning die zo’n examen nu eenmaal met zich mee brengt.  De uitvoering van de basics, technieken, vormen en sets die de deelnemers aan het bandexamen lieten zien, was echter net zo strak als op die gespannen gezichten. En daarom stralende gezichten na afloop: iedereen geslaagd!

Diederick en Kyra behaalden hun gele band. Chris, Chrissy, Julia, Michiel, Robert en Silke behaalden hun oranje band. Teun mocht de paarse band omknopen, Nick de blauwe band en Isabelle de groene band. En Jessica mocht de band voor bruin 3 in ontvangst nemen.

Allen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende niveau!

Vandaag exact een jaar geleden werd er clubhistorie geschreven! Met terugwerkende kracht blikken we nog even terug op deze voor Stichting Kenpo Karate Utrecht gedenkwaardige dag. Op deze dag namelijk gingen Tom, Menno en Harm op voor hun eerste Black Belt Test. Aangevuld door Edwin Exelmans, die traint onder Gunther Groenestein in Belgie.

Onder toeziend oog van een stevige board examinatoren, lieten zij het beste van hun kunnen zien in het uitvoeren van het Kenpo Karate curriculum. Hun intensieve inspanningen werden na een langdurige test uiteindelijk beloond met de ceremonie van het uitreiken van de zwarte band.

Wat is er nu zo bijzonder aan dit wapenfeit? Met het behalen van de zwarte band zijn Tom, Harm en Menno de eerste generatie leden van SKKU die deze mijlpaal wisten te bereiken, na het sluiten van de locatie aan het Jansveld en de voortzetting van de school onder de zelfstandige vlag van SKKU op de huidige locatie.

Tom, Menno en Harm, nogmaals gefeliciteerd en superfijn dat jullie als enthousiaste instructeurs jullie kennis en vaardigheden weer verder overdragen aan anderen!

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Zeker wanneer er verwantschap in de vechtkunst bestaat!

Afgelopen november vond er op ons initiatief tijdens twee lesavonden een uitwisseling plaats met onze buren van Tsuro-do Kan Karate. In deze school wordt de stijl van Wado-Ryu-karate beoefend.

De eerste avond was Kenpo Karate Utrecht gastheer om onze buren te ontvangen. Onze hoofdinstructeur Jaap had een gevarieerd programma voorbereid met voorbeelden die kenmerkend zijn voor Kenpo Karate. Na afloop waren onze buren onder de indruk van de effectieve directheid van Kenpo Karate.

De tweede avond waren wij te gast bij onze buren. Op zijn beurt liet Sensei Kevin Chao ons nu kennis maken met de traditionele stijl van Wado-Ryu karate. Typerende trappen, stoten en blokkeringen en het lopen van een kata (bij ons vorm genaamd). De technische zuiverheid waarmee de bewegingen werden uitgevoerd wist ons zeer te boeien.

Een vruchtbare uitwisseling die we vaker gaan doen. Mooi om te zien dat er veel overeenkomsten tussen onze stijlen zijn en wij wortelen in dezelfde traditie van de vechtkunst!

Op zondag 19 november j.l. werd in Maarssen het Nederlands kampioenschap Kenpo karate Freestyle gehouden. Kenpo karate Utrecht was weer goed vertegenwoordigd met deelnemers in verschillende klassen. Alleen al deelnemen is het behalen van een overwinning!

In de categorie Puntsparren vielen Robert (3e), Yusuf (2e), Vienne (2e) en Tessa (1e) in de prijzen. Daarnaast wist Vienne in de categorie Sparren zonder onderbreking de tweede plaats te behalen. In het Teamsparren wisten Vienne en Tessa een eervolle derde plaats te behalen.

Een goede voorbereiding en hard trainen werden met het behalen van deze resultaten beloond. Alle deelnemers van SKKU van harte gefeliciteerd met dit mooie succes!

Op woensdag 20 december 2023 gaat er weer een bandexamen plaats vinden.

Als je denkt dat je er klaar voor bent:

  • zet hem in je agenda
  • kom zoveel trainen als mogelijk

Als je twijfelt of je mee wil of kan doen, overleg dan even met een van de instructeurs.

Meld je via de mail aan voor uiterlijk zondag 10 december!

Deze week is de laatste van het vakantierooster. Volgende week maandag 22 augustus begint het reguliere lesrooster weer. We hebben daarin wat aanpassingen gedaan. In het vervolg zijn er op zowel de maandag als de woensdag twee lesuren: van 19.30 tot 20.30 uur voor wit tot en met groen, en van 20.30 tot 21.30 uur voor bruin en zwart. De grens tussen beide lesuren zullen we te zijner tijd evalueren.

Zet alvast in je agenda

Tot onze grote spijt zijn we genoodzaakt te stoppen met de jeugdlessen. Door het vertrek van een instructeur en het gegeven dat de andere jeugdinstructeurs door gezin, werk en/of studie geregeld andere verplichtingen hebben, zijn we niet in staat op structurele basis voldoende, bekwame instructeurs voor de groep te plaatsen.

Daarom hebben we besloten na de zomervakantie te stoppen met de jeugdlessen. Wij hebben deze beslissing niet lichtvaardig genomen. We vinden het heel spijtig voor de jeugdleden, die een leuke groep vormen en bovendien de toekomst van de club zijn. Maar dat wat we graag willen bieden, is op deze manier niet mogelijk. Doorgaan vinden we niet verantwoord vanuit het oogpunt van plezier, kwaliteit en veiligheid.

De allerlaatste jeugdles is op woensdag 7 juli. We hopen op een grote opkomst om nog een keer samen te trainen en afscheid van elkaar te nemen.
De incasso van het lesgeld stopt automatisch per 1 juli a.s.