Lessen Kenpo

Lestijden

Dit is ons actuele lesrooster:

MAANDAGWOENSDAG
19.00 - 20.00

Kenpo Karate:
jeugd
19.30 - 21.00

Kenpo Karate:
volwassenen
20.00 - 21.30

Kenpo Karate:
volwassenen

Feestdagen en vakanties

Tijdens de reguliere schoolvakanties geldt een aangepast lesrooster: er zijn geen jeugdlessen en voor volwassenenlessen kunnen afwijkende lestijden gelden.

Deze vakanties zijn in 2021 voor de regio Midden:

  • voorjaarsvakantie (20 februari t/m 28 februari)
  • meivakantie (24 april t/m 9 mei)
  • zomervakantie (17 juli t/m 29 augustus)
  • herfstvakantie (16 oktober t/m 24 oktober)
  • kerstvakantie (25 december t/m 9 januari).

Onze school is in 2021 verder gesloten op Nieuwsjaarsdag (vrijdag 1 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 2 april), Tweede Paasdag (maandag 5 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei).