Kenpo Karate Embleem

Het embleem dat hieronder is afgebeeld, is in 1960 door Ed Parker ontworpen, samen met zijn broer David. Het wordt gedragen door alle Kenpo-beoefenaren die zijn aangesloten bij de International Kenpo Karate Association (IKKA). Veel emblemen van andere organisaties zijn hiervan afgeleid.

ikka-crest-patch-6in

De symboliek in het embleem

De tijger
De tijger staat voor fysieke kracht. Hij is geel/oranje van kleur, de kleuren van het eerste leerstadium. Dit is het mechanische stadium. Zij die zich in dit stadium bevinden, zijn nog onder de indruk van de fysiek sterkere die de illusie koestert dat hij alle antwoorden weet. Het bruin in zijn ogen staat voor de gevorderde studenten, hier zijn er niet veel van. Het eerste beetje mentale kracht uit zich in het rood van z’n tong.

De draak
De draak staat voor spirituele kracht, die ontstaat door te rijpen. De draak staat boven de tijger, omdat hij een hoger doel representeert. Hoewel de draak overwegend rood van kleur is – de kleur van het meesterschap – is er ook geel en oranje te vinden. De spirituele kracht is weliswaar het belangrijkst, maar we kunnen niet zonder het fysieke. In zijn ogen zitten de kleuren wit, bruin en zwart, de kleuren van de beginner, de gevorderde en de expert. De kleur van de gevorderde zit in de ogen, omdat dit het niveau is waarop de beoefenaar leert te observeren.

De cirkel
De cirkel staat voor verschillende begrippen. In de eerste plaats staat de cirkel voor de cyclus die het leven zelf is. Ten tweede staat hij ervoor dat iedere beweging voortkomt uit de cirkel. In de derde plaats staat hij voor de vriendschapsband die er is tussen alle Kenpo-beoefenaren. Tot slot staat de cirkel voor de basisvorm waaruit ons bewegingsalfabet stamt. De lijnen die de cirkel doorsnijden, staan voor de richtingen waarin we met onze handen en voeten kunnen bewegen en de richtingen van waaruit we kunnen worden aangevallen.
De kleur van de cirkel is grijs, dat staat voor de grijze massa, het brein.

De Chinese tekens
De Chinese tekens staan op het embleem als herinnering aan de Chinezen, die als eersten deze vechtkunst beoefenden. De tekens aan de linkerkant betekenen “Geest van de draak en de tijger”. Dit staat er om ons eraan te herinneren dat de geest het doel is, en dat het fysieke alleen een instrument is om het geestelijke te bereiken. De tekst aan de rechterkant luidt “Kenpo Karate”, hetgeen “De weg van de vuist en de lege hand” betekent.

De vorm
De vorm van de bovenkant van het embleem stelt het dak van een huis voor, waaronder alle leden van de IKKA kunnen schuilen. De zijkanten van het embleem zijn gebogen als een Chinees huis om de kwade geesten buiten te houden. De onderkant van het embleem stelt een bijl voor. Deze is van de beul die een ieder die de organisatie beschaamde zou afhakken.

De letter K
De letter K onderaan het embleem staat onder andere voor Ki (innerlijke kracht), Kenpo en Knowledge (kennis).