Kenpo Karate trap

Kosten

Om bij ons te trainen, is lesgeld verschuldigd. Daarnaast moet je een kenpopak (een gi) met emblemen en bescherming aanschaffen. Veel andere trainingsmaterialen zijn in de school beschikbaar en kan je tijdens de les gebruiken.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van het aantal keren dat je komt trainen en is hieronder vermeld. Betaling vindt plaats door middel van een incasso vanuit ons ledenadministratiesysteem ClubCollect. Bij je inschrijving als lid van onze stichting geef je een machtiging af voor deze incasso. Er wordt dus geïncasseerd door ClubCollect en zij maken het over naar onze bankrekening met IBAN NL28 INGB 000 735 1437, t.n.v. Stichting Kenpo Karate Utrecht.

De incasso vindt plaats in de eerste zeven dagen van de lopende kalendermaand. Wijzigingen van abonnementen dienen altijd per email te worden doorgegeven op info@kenpokarateutrecht.nl.

De hieronder genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019 (prijswijzigingen voorbehouden):

niet-studentenstudenten
1x per week trainen€ 29/maand€ 23/maand
onbeperkt trainen€ 44/maand€ 35/maand
strippenkaart
(5x trainen, eindeloos geldig)
€ 42,50€ 42,50
losse les€ 10,00€ 10,00

Gezinskorting

Wij geven gezinskorting. Een tweede leerling uit hetzelfde gezin krijgt € 4 korting. Bij één keer trainen per week betaal je voor twee gezinsleden dus € 54 in plaats van € 58 per maand. Als beide gezinsleden twee keer per week trainen, betaal je maandelijks geen € 88 maar € 84. Traint het ene gezinslid twee keer en het andere één keer per week? Ook dat kan. Dan betaal je € 69 per maand.

Losse lessen/strippenkaart

Het kan zijn dat je niet op vaste dagen of niet een bepaald aantal keer per week wilt trainen en daarom geen vast bedrag per maand kwijt wilt zijn. Dat begrijpen we en daarom is het mogelijk losse lessen af te nemen. De kosten zijn € 10 per les. Je kunt ook een strippenkaart kopen. Dan betaal je slechts € 42,50 voor vijf lessen.
Ook voor de betaling van een strippenkaart gebruiken we een incasso via ClubCollect naar bovenstaand rekeningnummer.

logo___selectedU-Pas

Bij ons kun je terecht met een U-Pas. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je het budget van U-Pas gebruiken voor de betaling van het lesgeld. Wij declareren (vooraf) bij U-Pas. Een eventuele eigen bijdrage dient vooraf, maar uiterlijk binnen zeven dagen van de lopende kalendermaand, te zijn betaald.

Meer informatie vind je op de pagina Veelgestelde vragen van U-Pas.

Bondsbijdrage

Behalve het lesgeld betaal je jaarlijks een bijdrage aan de stijlbond Kenpo Karate Nederland (KKN), waar wij bij aangesloten zijn. De hoogte van die bijdrage wordt door KKN vastgesteld. Voor dit jaar is de bijdrage € 20 voor jeugd (t/m 16 jaar) en € 24 voor volwassenen. Deze bijdrage is niet verschuldigd in het eerste kalenderjaar dat je bij ons aangesloten bent.

De bondsbijdrage wordt eenmaal per jaar door ons geïncasseerd via ClubCollect en doorgestort naar KKN. Dit zal doorgaans aan het begin van het jaar plaatsvinden voor het lopende jaar.

Examengeld

Voor een examen rekenen wij een bijdrage van € 15. Daarin is inbegrepen:

 testmateriaal

 diploma

 nieuwe band.

Voor de jeugd zijn de testen voor strepen op de band gratis.

Materialen

Je dient zelf een pak (of gi), kruis- en borstbescherming en emblemen aan te schaffen. Dit is allemaal via ons te verkrijgen. Wil je iets bestellen, geef dit dan in de les aan ons door en/of stuur ons hier een email over via info@kenpokarateutrecht.nl, aangezien het kan zijn dat niet alles (in de juiste maat) op voorraad is.

Materialen zoals handschoenen en stootkussens hoef je niet zelf te kopen maar kun je tijdens de lessen van ons gebruiken. Je krijgt eenmalig gratis een bitje en binnen-handschoenen van ons.

Wanneer je komt trainen, krijg je gratis een witte band in bruikleen. Die hoef je dus niet zelf te kopen. Deze band moet je teruggeven zodra je je gele band hebt behaald. Zorg er dus goed voor.

logo___selectedPaul Verweel Sportfonds

Mocht het financieel moeilijk zijn attributen aan te schaffen, dan kun je (als je niet ouder bent dan 17 jaar) mogelijk via het Paul Verweel Sportfonds in aanmerking komen voor een bijdrage.

Emblemen

Je kunt bij ons een complete set emblemen voor op je gi kopen voor € 23. De emblemen zijn ook los te koop voor de hieronder genoemde prijzen:

Crest
logo___selected
€ 8
IKKA-embleem
logo___selected
€ 4
Universal pattern
logo___selected
€ 6
Embleem Utrecht
€ 3
Club-patch
€ 4