Kenpo Karate trap

Kosten

Om bij ons te trainen, is lesgeld verschuldigd. Daarnaast moet je een kenpopak (een gi) met emblemen aanschaffen. Veel andere materialen stellen wij kosteloos ter beschikking.

Lesgeld

De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van het aantal keren dat je komt trainen en is hieronder vermeld. Het lesgeld dient vooraf betaald te zijn, doch uiterlijk in de eerste zeven dagen van de lopende kalendermaand. Betaling dient plaats te vinden door overmaking op onze bankrekening. IBAN: NL28 INGB 000 735 1437, t.n.v. Stichting Kenpo Karate Utrecht.

De genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2016 (prijswijzigingen voorbehouden).

1x per week trainen€ 29 per maand
Onbeperkt trainen€ 44 per maand
Studententarief
(onbeperkt trainen op vertoon van een geldige studentenpas)
€ 35 per maand
Strippenkaart voor 5x trainen
(onbeperkt geldig)
€ 37,50
Losse les€ 8,50

Gezinskorting

Wij geven gezinskorting. Een tweede leerling uit hetzelfde gezin krijgt € 4 korting. Bij één keer trainen per week betaal je voor twee gezinsleden dus € 54 in plaats van € 58 per maand. Als beide gezinsleden twee keer per week trainen, betaal je maandelijks geen € 88 maar € 84. Traint het ene gezinslid twee keer en het andere één keer per week? Ook dat kan. Dan betaal je € 69 per maand.

Losse lessen/strippenkaart

Het kan zijn dat je niet op vaste dagen of niet een bepaald aantal keer per week wilt trainen en daarom geen vast bedrag per maand kwijt wilt zijn. Het is mogelijk losse lessen af te nemen. De kosten zijn € 8,50 per les. Je kunt ook een strippenkaart kopen. Dan betaal je slechts € 37,50 voor vijf lessen. Ook hiervoor gebruik je bovenstaand rekeningnummer.

logo___selectedU-pas

Bij ons kun je terecht met een U-pas. De eventuele eigen bijdrage dient vooraf, maar uiterlijk binnen zeven dagen van de lopende kalendermaand, te zijn betaald. Wij declareren (vooraf) bij U-pas. Meer informatie vind je op de pagina Veelgestelde vragen van U-pas.

Bondsbijdrage

Behalve het lesgeld betaal je jaarlijks een bijdrage aan de stijlbond Kenpo Karate Nederland (KKN), waar wij bij aangesloten zijn. De hoogte van die bijdrage wordt door KKN vastgesteld. Voor het jaar 2018 is de bijdrage € 20 voor jeugd (t/m 16 jaar) en € 24 voor volwassenen. Deze bijdrage is niet verschuldigd in het eerste kalenderjaar dat je bij ons aangesloten bent.

De bondsbijdrage moet rechtstreeks aan KKN betaald worden. IBAN: NL14 INGB 000 668 9664, t.n.v. Kenpo Karate Nederland, onder vermelding van je eigen naam en de naam van onze school.

Examengeld

Voor een examen rekenen wij een bijdrage van € 15. Daarin is inbegrepen:

 testmateriaal

 diploma

 nieuwe band.

Voor de jeugd zijn de testen voor strepen op de band gratis.

Materialen

Veel materialen hoef je niet zelf te kopen, maar kun je gewoon tijdens de lessen van ons gebruiken. Zoals handschoenen en andere spullen om te sparren. Wel moet je zelf een gi en emblemen aanschaffen en een bitje.

Wanneer je bij ons komt trainen, krijg je van ons gratis een witte band in bruikleen. Die hoef je dus niet zelf te kopen. Deze band moet je teruggeven, zodra je je gele band hebt behaald. Zorg er dus goed voor.

logo___selectedPaul Verweel Sportfonds

Het budget van U-pas kun je niet gebruiken voor het aanschaffen van materialen, alleen voor contributies. Mocht het financieel moeilijk zijn attributen aan te schaffen, dan kun je mogelijk via het Paul Verweel Sportfonds in aanmerking komen voor een bijdrage.

Emblemen

Je kunt bij ons een compleet setje emblemen voor op je gi kopen voor € 20. De emblemen zijn ook los te koop voor de hieronder genoemde prijzen.

Universal pattern
logo___selected
€ 6
Crest
logo___selected
€ 8
IKKA-embleem
logo___selected
€ 4
Embleem Utrecht€ 3