Vanwege de lagere opkomst in de zomervakantie hebben we besloten een vakantierooster in de voeren. Dit rooster geldt van maandag 10 juli tot en met vrijdag 18 augustus. Het ziet er zo uit:

  • maandag: training volwassenen (19.30 – 21.00)
  • woensdag:
    • training voor alle jeugd (18.45 – 20.00)
      als jongere jeugd eerder weg moet, dan is dat geen enkel probleem
    • training volwassenen (20.00 – 21.30)
  • vrijdag: geen training (noch voor de jeugd, noch voor de volwassenen).

Jeugdleden vanaf 15 jaar worden van harte uitgenodigd alvast mee te trainen met de volwassenen. Dat kan op zowel de maandag als de woensdag.

Vanaf maandag 21 augustus geldt weer het reguliere lesrooster.