Aanmelden bij Kenpo Karate Utrecht

Wil je je als lid aanmelden bij Kenpo Karate Utrecht? Vul dan het onderstaande formulier in. De met een rode driehoek gemarkeerde velden moeten worden ingevuld. Ben je op het moment van aanmelden nog geen 16 jaar, dan moet (een van) je wettelijke vertegenwoordiger(s) je aanmelden.

Bij aanmelding verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van ons Huishoudelijk Reglement en onze privacyverklaring. Tevens geef je ons een machtiging om de maandelijkse contributie en de jaarlijkse bondsbijdrage te incasseren via een automatische incasso.

Op het moment dat wij je aanmelding bevestigen, komt er een overeenkomst met de Stichting Kenpo Karate Utrecht tot stand. Deze stichting drijft de school Kenpo Karate Utrecht. We bevestigen je aanmelding per e-mail.

Vanaf het moment van deze bevestiging geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ook als je binnen die termijn komt trainen. Je kunt de overeenkomt binnen de bedenktermijn kosteloos en zonder opgaaf van redenen herroepen. Eventueel betaald lesgeld wordt dan terugbetaald. Herroeping vindt alleen via e-mail plaats. Je kunt daarvoor dit voorbeeld gebruiken.

Het aanmeldformulier is niet bedoeld om je aan te melden voor proeflessen, ga daarvoor naar deze pagina.

Aanmeldformulier

  • (alleen invullen als degene die wordt aangemeld jonger is dan 16 jaar)
    (behalve het lesgeld is ook de jaarlijkse bondsbijdrage verschuldigd)
  • (als je iets wilt melden aan de instructeurs waar zij rekening mee moeten houden)