Berichten

Naar aanleiding van de overgang op het ledenadministratiesysteem van NLCollect B.V. hebben wij onze privacyverklaring aangepast.
Een andere aanpassing is dat we jouw voor- en achternaam en je e-mailadres aan de stijlbond KKN kunnen doorgeven, zodat zij je rechtstreeks kunnen informeren over bondsaangelegenheden (zoals het Nederlands Kampioenschap).

Je kunt de nieuwe versie hier als pdf-bestand bekijken en downloaden.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Als school gebruiken we verschillende media om onze studenten te informeren. Een daarvan is WhatsApp. We hebben al een tijdje een speciale WhatsApp-groep voor de volwassenen, die met name bedoeld is spoedeisende informatie te geven (bijv. over gewijzigde lestijden of het uitvallen van lessen).

We willen deze vorm van communiceren wat beter stroomlijnen. Daarom zal iedereen die bij de volwassenen traint en van wie we het telefoonnummer hebben, aan deze groep worden toegevoegd. Uiteraard kun je je op ieder moment afmelden.

Per 1 december a.s. wordt deze groep zo ingericht dat alleen communicatie vanuit de school mogelijk is (eenrichtingsverkeer). Dit doen we om ervoor te zorgen dat alleen noodzakelijke berichten worden uitgewisseld, zodat niemand belangrijke informatie mist.

Onze privacyverklaring is op deze werkwijze aangepast.

WhatsApp

Het Huishoudelijk Reglement is weer aangepast. De belangrijkste wijziging is die van artikel 17 (het oude artikel 18), waarin staat hoe de SKKU met persoonsgegevens omgaat. Daarnaast hebben er wat redactionele veranderingen plaatsgevonden en zijn de artikelen 11 en 12 samengevoegd (waardoor de volgende artikelen vernummerd zijn).
Bij vragen, aarzel niet een instructeur of iemand van het bestuur even aan te schieten.

Deze versie geldt per maandag 13 februari 2017 en vervangt de versie die per 14 januari jl. van kracht was.

Er is een gewijzigde versie van ons Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De wijziging ten opzichte van de vorige versie van het reglement betreft de invoering van een nieuw lid 7 in artikel 4, namelijk de vastlegging van een proeftijd voor jeugdleden zoals die in de praktijk al gehanteerd wordt. Het oude lid 7 is vernummerd naar lid 8. Deze wijziging is tot stand gekomen in overleg met de Jeugdcommissie.

Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is met ingang van morgen, zaterdag 14 januari 2017, van kracht.

Voor vragen kun je uiteraard altijd bij iemand van het bestuur of de Jeugdcommissie terecht.