Berichten

Komende week is het herfstvakantie en dus geldt ons vakantierooster weer. Dat betekent dat er geen jeugdlessen zijn en dat de volwassenen alleen op maandag en woensdag trainen.

Het gewone rooster is weer van kracht met ingang van maandag 26 oktober.

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie, ondanks de coronamaatregelen.

De zomervakantie zit er bijna op. Misschien zijn sommigen op vakantie gegaan en zijn anderen thuis gebleven. We hopen dat jullie hoe dan ook plezier hebben gehad en gezond zijn gebleven.

Vanaf maandag 31 augustus geldt het gewone lesrooster en zijn er dus weer wekelijks drie lessen voor volwassenen en twee voor jeugd (zie het rooster).

Tot nader order geldt: kom niet trainen als je verkouden of grieperig bent en al helemaal niet als je besmet bent met het Coronavirus.

We zijn blij mee te kunnen delen dat onze school op woensdag 1 juli weer open gaat.

Tot de zomervakantie geldt het volgende aangepaste rooster. De lessen voor:

  • de jeugd vinden alleen plaats op de woensdag (19.00 – 20.00 u);
  • de volwassenen blijven beperkt tot de maandag (19.30 – 21.00 u) en de woensdag (20.00 – 21.30 u).

Op de vrijdag is er dus geen training. Anders dan in de afgelopen weken is kenpokleding weer verplicht.
Lees meer

We krijgen de laatste dagen vragen over wanneer de lessen weer beginnen. Dat begrijpen we heel goed. We willen net zoals jullie het liefst zo snel mogelijk weer gaan trainen. Helaas is dat voor de volwassenen in ieder geval tot en met dinsdag 19 mei niet toegestaan.

Jeugd mag onder voorwaarden al wel trainen. We hebben alleen besloten nog geen jeugdlessen aan te bieden. De belangrijkste reden daarvoor is dat we scheve gezichten willen voorkomen. Als we weer beginnen met jeugdlessen, zullen we onderscheid moeten maken tussen kinderen jonger en ouder dan 13 jaar. Dat is niet leuk en ook niet werkbaar.

In de week voor 19 mei zal het kabinet duidelijk maken welke maatregelen vanaf die datum zullen gelden. Hopelijk zijn er dan meer mogelijkheden om te trainen.

In de tussentijd bieden we natuurlijk het digitale SpreeKKUur van Jaap en Jacco aan. En verder kun je technieken bekijken en oefenen aan de hand van de info en films op het ledenportaal. Heb je nog geen wachtwoord voor het portaal, vraag er dan een per mail aan.

Blijf gezond!

Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen die eerst tot 7 april golden, verlengd worden tot en met in elk geval dinsdag 28 april. Dat betekent helaas dat onze school sowieso tot die datum gesloten is.

Houd deze site en onze Facebookpagina in de gaten voor updates.

Blijf gezond!

Het zal geen verbazing wekken dat KKN besloten heeft het NK Kenpo van 5 april tot nader order uit te stellen. We houden jullie op de hoogte.

Gisteren stuurden we een bericht dat de lessen in aangepaste vorm doorgaan. Intussen hebben we informatie in onze eigen omgeving ingewonnen (van een huisarts en een bacterioloog) over de vraag of het verstandig of zelfs nodig is de trainingen af te gelasten. De adviezen zijn niet gelijkluidend, maar geen van beiden zegt dat het medisch noodzakelijk is de trainingen te stoppen.

We zien verder dat sportbonden op een verschillende manier met dit vraagstuk omgaan. Bijvoorbeeld NBB (boksen), IKMF (krav maga), TBN (taekwondo) en KNLTB (tennis) adviseren niet trainingen te stoppen. KNVB, KNHB, KNZB en JBN (judo) doen dat wel en volgen daarmee het advies van NOC*NSF. In hoeverre de negatieve adviezen te maken hebben met de ‘100-personenregel’ (een aantal dat wij niet halen), is ons niet bekend.

Hoe dan ook, uiteindelijk moeten we als school zelf onze verantwoordelijkheid nemen en een knoop doorhakken. Het is trouwens niet uitgesloten dat er binnenkort van overheidswege strengere maatregelen afgekondigd gaan worden.

Tijdens onze trainingen is er een reëel risico op besmetting, omdat we elkaar vastpakken, aanraken en sowieso dicht op elkaar staan.
We willen geen onnodige risico’s nemen; niet voor onszelf en niet voor onze vrienden en familie. Daarom hebben we als bestuur – in overleg met de instructeurs – alsnog besloten de lessen met onmiddellijke ingang voor de rest van de maand maart af te gelasten.

Natuurlijk kun je de gemiste lessen op een later moment inhalen. Of we in april weer opengaan, weten we op dit moment nog niet. We wachten de verdere ontwikkelingen, adviezen en maatregelen af. Mochten we in april ook nog dicht zijn, dan bieden we je de mogelijkheid: restitutie van het lesgeld vanaf april of inhalen van de lessen. Je kunt de automatische overschrijving van het lesgeld dus gewoon in stand laten.

Verdere berichtgeving hierover van onze kant volgt via de gebruikelijke kanalen: mail, website, Facebook en WhatsApp.

We hopen op jullie begrip.

Met de door het RIVM geadviseerde en door de rijksoverheid genomen maatregelen in het achterhoofd hebben we besloten de kenpolessen voorlopig door te laten gaan. Mogelijk zullen we de inhoud van de lessen wel een beetje aanpassen om de kans op besmetting met dit coronavirus te verkleinen.
In elk geval verwachten we dat iedereen die komt trainen voor de training de handen goed wast en in de binnenkant van de elleboog hoest en niest.

We vragen jullie met klem niet te komen trainen bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts.

Kijk voor meer informatie op de site van het RIVM.

Mocht er aanleiding zijn ons beleid te veranderen, dan hoor je van ons.

Met ingang van maandag 9 maart 2020 trainen we in de linker zaal. We maken daarom voortaan ook gebruik van de kleedkamers aan de linkerkant.

Volgende week is het voorjaarsvakantie en dan geldt ons vakantierooster weer. Dat betekent dat er in die week geen jeugdlessen zijn. De volwassenenlessen gaan alleen op maandag en woensdag door.

Alvast een heel fijne vakantie toegewenst!

Zet alvast in je agenda